CONTACT: str..Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285 , Telefon 0269.527888, fax. 0269.527601 e-mail primaria@turnurosu.ro

©REALIZARE, GRAFICA, DESIGN, DAN H. 2012 - www.hasu.ro

 

 

 

Link-uri utile:

Primaria Sibiu

Calendar Crestin Ortodox

GAL Tara Oltului

 

Album foto

Anunturi

Pagina Scolii
Neagoe Basarab

 

 

 

CONSILIUL LOCAL
UTILE

SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA

risc
EXTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2015

NR
REFERIRE
1 Alegerea presedintelui de sedinta
2 Repartizarea excedentului bugetar
3 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publce
4 Aprobarea organigramei si a statului de functii
5 Intocmirea Planului Urbanistic General
6 Aprobarea planului de lucrari de interes local
7 Alegerea presedintelui de sedinta
8 Actualizarea devizului pentru Centrul Medical
9 Alegerea presedintelui de sedinta
10 Aprobarea bugetului consolidat
11 Aprobarea BVC al Districtului Silvic
12 Organizarea retelei scolare pentru 2015
13 Stabilirea taxei pe pasunat
14 Contract prestari servicii eliminare
15 Contract de prestari servicii pentru actualizarea PUG si Regulamentului local de urbanism al comunei Turnu Rosu
16 Alegerea presedintelui de sedinta Descarca
17 Rectificare buget Descarca
18 Licitatie masa lemnoasa Descarca
19 Statul de functii Descarca
20 Buget SC Apa Canal SRL Descarca
21 Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Sibiu Descarca
22 Management deseuri Descarca
23 Fond accesibilitate paduri Descarca
24 Revocarea hotararii 104/2014 Descarca
25 Alegerea presedintelui de sedinta Descarca
26 Rectificare buget Descarca
27 Participare PNDR axa 4 LEADER Descarca
28 Reesalonare linie de finantare BCR Descarca
29 Alegerea presedintelui de sedinta Descarca
30 Rectificare buget Descarca
31 Delegare gestiune statie sortare Descarca
32 Documentatie privind concesiunea statiei de sortare Descarca
33 Reziliere contracte pasunat Descarca
34 Inchiriere pasuni montane Descarca
35 Taxe racordare apa-canal Descarca
36 Alegerea presedintelui de sedinta Descarca
37 Reziliere contract pasunat Descarca
38 Inchiriere pasune montana Descarca
39 Insusire bunuri inventariate din domeniul privat al comunei Descarca
     
     
     
     

 

 

. Dispozitii ale Primarului - 2015

4 5 6 8 12 26 27 28 29 30 31 32
34 42 44 47 58 59 61 62 63 67 77 86 95
96 97 98                    
                         
                         

 

 

2014

NR
REFERIRE
1
Alegerea presedintelui de sedinta
2
Acoperire deficit
3
PNDR - Proiect muzeu arta populara
4
Alegerea presedintelui de sedinta
5
Aprobare buget
6
Organizarea retelei scolare2014
7
Alegerea presedintelui de sedinta
8
Organigrama si statul de functii al primariei
9
Taxe pentru pasunat
10
Bugetul Districtului Silvic
11 Bugetul SC Apa Canal SRL
12 Reprezentant CA
13 Mandatare primar
14 Mandatare consilier
15 Modificare actconstitutiv
16 Alegerea presedintelui de sedinta
17 Predare retea alimentare electrica
18 Servicii eliminare
19 Lemn foc pentru Primarie
20 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
21 Lemn de foc pentru Biserica
22 Lemn de foc pentru Biserica din Sebesu de Jos
23 Lemn de foc pentru membri SVSU
24 Inchiriere pajisti
25 Inchiriere Lunca Taurilor
26 Modificare act constitutiv
27 Mandatare reprezentant
28 Acordare titlu de Cetatean de Onoare IPS Laurentiu Streza
29 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Stoica Dina
30 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Cristea Ioan
31 Alegerea presedintelui de sedinta
32 Finantare pentru reabilitarea Caminului Cultural Sebesu de Jos
33 Amenajare parc Sebesu de Jos
34 Reabilitare strazi
35 Dare in folosinta teren
36 Alegerea presedintelui de sedinta
37 Rectificare buget
38 Contract servicii asistenta documentatie de urbanism
39 Numire responsabil Camin Cultural
40 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale
41 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale Sebesu de Jos
42 Sarcini Apa Canal privind debransare-rebransare
43 Plan de ocupare functii publice
44 Alegerea presedintelui de sedinta
45 Donatie privind cladirea scolii Sebesu de Jos
46 Lemn pentru Arhiepiscopia Sibiu
47 Alegerea presedintelui de sedinta
48 Cotizatie ADI ECO
49 Organigrama si stat de functii
50 Licitatie masa lemnoasa
51 Intocmire amenajament silvic
52 Alegerea presedintelui de sedinta
53 Cont executie buget
54 Bilant SC Apa Canal
55 Alegerea presedintelui de sedinta
56 Participare la concurs buna gospodarire comune cu CJ Sibiu
57 Infiintare Serviciu Evidenta persoane
58 Lucrari refacere drum spre Manastirea Turnu Rosu si executare diguri de sprijin pe cursul Vaii Caselor
59 Alegerea presedintelui de sedinta
60 Rectificare buget
61 Alegerea presedintelui de sedinta
62 Atribuire lemn de foc
63 Alimentare cu energie platou Rusca
64 Alegerea presedintelui de sedinta
65 Rectificare buget
66 Alegerea presedintelui de sedinta
67 Rectificare buget
68 Prelungire valabilitate PUG
69 Bunuri din domeniul public
70 Bunuri din domeniul public
71 Modificare statut ECO SIBIU
72 Protocol pentru implementarea unui sistem integrat de colectare
73 Contractare imprumut pentru modernizare strazi
74 Alegerea presedintelui de sedinta
75 Bunuri din domeniul public
76 Alegerea presedintelui de sedinta
77 Deschidere cont BCR
78 Partizi de masa lemnoasa scoase la licitatie
79 Alegerea presedintelui de sedinta
80 Modificarea statutului asociatiei ECO SIBIU
81 Inchiriere imobil prin licitatie
82 Reprezentantul administratiei publice locale in CA al Scolii Gimnaziale
83 Reprezentantul Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale
84 Alegerea presedintelui de sedinta
85 Rectificare buget
86 Alegerea presedintelui de sedinta
87 Rectificare buget
88 Alegerea presedintelui de sedinta
89 Devizul investitiei pentru centrul medical Turnu Rosu
90 Contract comodat pentru spatiu cabinete medicale
91 Modificare act constitutiv ECO SISTEM AVRIG
92 Rectificare buget
93 Alegerea presedintelui de sedinta
94 Alegerea presedintelui de sedinta
95 Proiect POSDRU Scoala Viitorului
96 Stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015
97 Trecera unui drum in administrarea Consiliului Judetean Sibiu
98 Licitatie penttru masa lemnoasa
99 Valoarea de inventar actualizata a strazilor modernizate
100 Rectificare buget
101 Aderarea la teritoriul GAL Tara Oltului
102 Alegerea presedintelui de sedinta
103 Rectificare buget
104 Inchiriere teren Lunca Taurilor
105 Organigrama si statul de functii
106 Racordare la reteaua de gaze Club Sebesu de Jos

 

 

. Dispozitii ale Primarului - 2014

2 15 19 49 50 51 56 57 58 59 77 78
79 83 84 85 86 87 88 94 105 106 107 108 109
156 157 203 204 206 207 208 209
232 234 235 236 237 238 239 252 253 254 255 269  

Arhiva

 

Hotararile Consiliului Local - an 2011 - arhiva 26 Mb
Hotararile Consiliului Local - an 2012 - arhiva 99 Mb
Hotararile Consiliului Local - an 2013 - arhiva 168 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2012 - 65 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2013 - 39 Mb