CONTACT: str..Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285 , Telefon 0269.527888, fax. 0269.527601 e-mail primaria@turnurosu.ro

©REALIZARE, GRAFICA, DESIGN, DAN H. 2012 - www.hasu.ro

 

 

 

Link-uri utile:

Primaria Sibiu

Calendar Crestin Ortodox

GAL Tara Oltului

 

Album foto

Anunturi

Pagina Scolii
Neagoe Basarab

 

 

 

CONSILIUL LOCAL
UTILE

SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA

risc
EXTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2014

NR
REFERIRE
1
Alegerea presedintelui de sedinta
2
Acoperire deficit
3
PNDR - Proiect muzeu arta populara
4
Alegerea presedintelui de sedinta
5
Aprobare buget
6
Organizarea retelei scolare2014
7
Alegerea presedintelui de sedinta
8
Organigrama si statul de functii al primariei
9
Taxe pentru pasunat
10
Bugetul Districtului Silvic
11 Bugetul SC Apa Canal SRL
12 Reprezentant CA
13 Mandatare primar
14 Mandatare consilier
15 Modificare actconstitutiv
16 Alegerea presedintelui de sedinta
17 Predare retea alimentare electrica
18 Servicii eliminare
19 Lemn foc pentru Primarie
20 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
21 Lemn de foc pentru Biserica
22 Lemn de foc pentru Biserica din Sebesu de Jos
23 Lemn de foc pentru membri SVSU
24 Inchiriere pajisti
25 Inchiriere Lunca Taurilor
26 Modificare act constitutiv
27 Mandatare reprezentant
28 Acordare titlu de Cetatean de Onoare IPS Laurentiu Streza
29 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Stoica Dina
30 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Cristea Ioan
31 Alegerea presedintelui de sedinta
32 Finantare pentru reabilitarea Caminului Cultural Sebesu de Jos
33 Amenajare parc Sebesu de Jos
34 Reabilitare strazi
35 Dare in folosinta teren
36 Alegerea presedintelui de sedinta
37 Rectificare buget
38 Contract servicii asistenta documentatie de urbanism
39 Numire responsabil Camin Cultural
40 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale
41 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale Sebesu de Jos
42 Sarcini Apa Canal privind debransare-rebransare
43 Plan de ocupare functii publice
44 Alegerea presedintelui de sedinta
45 Donatie privind cladirea scolii Sebesu de Jos
46 Lemn pentru Arhiepiscopia Sibiu
47 Alegerea presedintelui de sedinta
48 Cotizatie ADI ECO
49 Organigrama si stat de functii
50 Licitatie masa lemnoasa
51 Intocmire amenajament silvic
52 Alegerea presedintelui de sedinta
53 Cont executie buget
54 Bilant SC Apa Canal
55 Alegerea presedintelui de sedinta
56 Participare la concurs buna gospodarire comune cu CJ Sibiu
57 Infiintare Serviciu Evidenta persoane
58 Lucrari refacere drum spre Manastirea Turnu Rosu si executare diguri de sprijin pe cursul Vaii Caselor
59 Alegerea presedintelui de sedinta
60 Rectificare buget
61 Alegerea presedintelui de sedinta
62 Atribuire lemn de foc
63 Alimentare cu energie platou Rusca
64 Alegerea presedintelui de sedinta
65 Rectificare buget
66 Alegerea presedintelui de sedinta
67 Rectificare buget
68 Prelungire valabilitate PUG
69 Bunuri din domeniul public
70 Bunuri din domeniul public
71 Modificare statut ECO SIBIU
72 Protocol pentru implementarea unui sistem integrat de colectare
73 Contractare imprumut pentru modernizare strazi
74 Alegerea presedintelui de sedinta
75 Bunuri din domeniul public
76 Alegerea presedintelui de sedinta
77 Deschidere cont BCR
78 Partizi de masa lemnoasa scoase la licitatie
79 Alegerea presedintelui de sedinta
80 Modificarea statutului asociatiei ECO SIBIU
81 Inchiriere imobil prin licitatie
82 Reprezentantul administratiei publice locale in CA al Scolii Gimnaziale
83 Reprezentantul Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale
84 Alegerea presedintelui de sedinta
85 Rectificare buget
   

 

 

. Dispozitii ale Primarului - 2014

2 15 19 49 50 51 56 57 58 59 77 78
79 83 84 85 86 87 88 94 105 106 107 108 109
156 157              

Arhiva

 

Hotararile Consiliului Local - an 2011 - arhiva 26 Mb
Hotararile Consiliului Local - an 2012 - arhiva 99 Mb
Hotararile Consiliului Local - an 2013 - arhiva 168 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2012 - 65 Mb
  Dispozitii ale Primarului - an 2013 - 39 Mb