CONTACT: str..Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285 , Telefon 0269.527888, fax. 0269.527601 e-mail primaria@turnurosu.ro

©REALIZARE, GRAFICA, DESIGN, DAN H. 2012 - www.hasu.ro

 

 

 

Link-uri utile:

Primaria Sibiu

Calendar Crestin Ortodox

GAL Tara Oltului

 

Album foto

Anunturi

Pagina Scolii
Neagoe Basarab

 

 

 

CONSILIUL LOCAL
UTILE

SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA

risc
EXTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2014

NR
REFERIRE
1
Alegerea presedintelui de sedinta
2
Acoperire deficit
3
PNDR - Proiect muzeu arta populara
4
Alegerea presedintelui de sedinta
5
Aprobare buget
6
Organizarea retelei scolare2014
7
Alegerea presedintelui de sedinta
8
Organigrama si statul de functii al primariei
9
Taxe pentru pasunat
10
Bugetul Districtului Silvic
11 Bugetul SC Apa Canal SRL
12 Reprezentant CA
13 Mandatare primar
14 Mandatare consilier
15 Modificare actconstitutiv
16 Alegerea presedintelui de sedinta
17 Predare retea alimentare electrica
18 Servicii eliminare
19 Lemn foc pentru Primarie
20 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
21 Lemn de foc pentru Biserica
22 Lemn de foc pentru Biserica din Sebesu de Jos
23 Lemn de foc pentru membri SVSU
24 Inchiriere pajisti
25 Inchiriere Lunca Taurilor
26 Modificare act constitutiv
27 Mandatare reprezentant
28 Acordare titlu de Cetatean de Onoare IPS Laurentiu Streza
29 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Stoica Dina
30 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Cristea Ioan
31 Alegerea presedintelui de sedinta
32 Finantare pentru reabilitarea Caminului Cultural Sebesu de Jos
33 Amenajare parc Sebesu de Jos
34 Reabilitare strazi
35 Dare in folosinta teren
36 Alegerea presedintelui de sedinta
37 Rectificare buget
38 Contract servicii asistenta documentatie de urbanism
39 Numire responsabil Camin Cultural
40 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale
41 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale Sebesu de Jos
42 Sarcini Apa Canal privind debransare-rebransare
43 Plan de ocupare functii publice
44 Alegerea presedintelui de sedinta
45 Donatie privind cladirea scolii Sebesu de Jos
46 Lemn pentru Arhiepiscopia Sibiu
47 Alegerea presedintelui de sedinta
48 Cotizatie ADI ECO
49 Organigrama si stat de functii
50 Licitatie masa lemnoasa
51 Intocmire amenajament silvic
52 Alegerea presedintelui de sedinta
53 Cont executie buget
54 Bilant SC Apa Canal
55 Alegerea presedintelui de sedinta
56 Participare la concurs buna gospodarire comune cu CJ Sibiu
57 Infiintare Serviciu Evidenta persoane
58 Lucrari refacere drum spre Manastirea Turnu Rosu si executare diguri de sprijin pe cursul Vaii Caselor
59 Alegerea presedintelui de sedinta
60 Rectificare buget
61 Alegerea presedintelui de sedinta
62 Atribuire lemn de foc
63 Alimentare cu energie platou Rusca
64 Alegerea presedintelui de sedinta
65 Rectificare buget
66 Alegerea presedintelui de sedinta
67 Rectificare buget
68 Prelungire valabilitate PUG
69 Bunuri din domeniul public
70 Bunuri din domeniul public
71 Modificare statut ECO SIBIU
72 Protocol pentru implementarea unui sistem integrat de colectare
73 Contractare imprumut pentru modernizare strazi
74 Alegerea presedintelui de sedinta
75 Bunuri din domeniul public
76 Alegerea presedintelui de sedinta
77 Deschidere cont BCR
78 Partizi de masa lemnoasa scoase la licitatie
79 Alegerea presedintelui de sedinta
80 Modificarea statutului asociatiei ECO SIBIU
81 Inchiriere imobil prin licitatie
82 Reprezentantul administratiei publice locale in CA al Scolii Gimnaziale
83 Reprezentantul Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale
84 Alegerea presedintelui de sedinta
85 Rectificare buget
   
     
     

 

2013

 

NR
REFERIRE
1
Alegerea presedintelui de sedinta
2
Utilizarea excedentului bugetar
3
Inchirierea unui teren prin licitatie
4
Aprobarea statului de functii si a organigramei Primariei
5
Planul lucrarilor de interes local pe anul 2013
6
Alegerea presedintelui de sedinta
7
Impozite si taxe stabilite pentru anul 2013
8
Transformare de post
9
Alegerea presedintelui de sedinta
10
Numirea administratorului SC Apa-Canal
11
Repartizarea excedentului bugetar
12
Alegerea presedintelui de sedinta
13
Reorganizarea retelei scolare
14
Trecerea unui drum comunal la Consiliul Judetean pentru reparatii
15
Proiect bazin omogenizare pentru statia de epurare
16
Executarea unui proiect de captare pentru reteaua de apa Sebesu de Jos
17
Program de masuri pentru curatenie - obligatii - amenzi
18
Stabilirea taxei pentru salubrizare
19
Alegerea presedintelui de sedinta
20
Asocierea comunei la Ocolul Silvic Valea Sadului
21
Sistarea taierilor din fondul forestier al comunei
22
Comisia de verificare si analiza apa - canal
23
Lemn de foc pentru Biserica Turnu Rosu
24 Lemn de foc pentru Biserica Sebesu de Jos
25
Lemn de foc pentru membri SVSU
26
Delegarea gestiunii serviciului de Salubrizare catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig
27 Avizare caiet de sarcini
28 Modificare act constitutiv SC Gospodarire Oraseneasca Avrig
29 Modificare act constitutiv Eco Sistem Avrig
30 Alegerea presedintelui de sedinta
31 Aprobarea contractului-cadru de servicii apa-canal
32 Desfiintare imobil pentru construirea unui nou imobil multifunctional
33 Contract servicii cu o unitate de eliminare autorizata
34 Alegerea presedintelui de sedinta
35 Aprobarea bugetului consolidat
36 Desemnarea Consiliului Consultativ al Centrului de Plasament
37 Incetare contract asociere ocol silvic
38 Administrarea fondului forestier de catre Ocolul Silvic Dealul Sibiului
39 OrganizareSC Apa Canal
40 Organigrama si stat de functii ale aparatului primarului
41 Alegerea presedintelui de sedinta
42 Aprobarea incheierii bugetului
43 Buget SC Apa Canal SRL
44 Revocarea HCL nr 8
45 Asociere cu CJ Sibiu pentru reabilitarea Caminului Cultural
46 Asociere cu CJ Sibiu pentru constructia Centrului Medical
47 Aprobare fonduri pentru burse
48 Masuri servitute drumuri publice
49 Alegerea presedintelui de sedinta
50 Rectificare buget pe trimestrul II
51 Acordare diploma si premiu pentru merite deosebite elevului Deaconu Darius
52 Aprobare executare proiect Centru Medical
53 Rectificare suprafata imobil
54 Stat de functii Apa Canal SRL
56 Alegerea presedintelui de sedinta
57 Rectificare buget
58 Comasare terenuri
59 Avizare PUD Constructie
60 Participare la proiect E-Guvernare
61 Aprobare documentatie pentru reabilitarea strazii principale din Sebesu de Jos
62 Presedinte sedinta
63 Rectificare buget
64 Aprobare racordare la reteaua electrica a cazurilor sociale
65 Aprobare schimbare amplasament stalp
66 Darea in administare a retelei electrice a statiilor de epurare si alimentare cu apa
67

Aprobarea bugetului Ocolului Silvic

68 Preturi de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasa
69 Aprobare preturi masa lemnoasa
70 Revocarea Hotararii 58
71 Aprobarea unor lucrari de extindere a retelei de apa menajera
72 Aprobare post inspector taxe debutant
73 Solicitare transfer drumuri forestiere
74 Presedinte sedinta
75 Aprobare documenttie reabilitare strada Sebesu de Jos
76 Aprobare preturi apa potabila si canalizare
77 Presedinte sedinta
78 Rectificare buget trimestrul III
79 Aprobare lucrari de reparatii acoperis Primarie
80 Aprobarea participarii comunei la concursul pentru buna gospodarire
81 Transfer mijloc fix
82 Aprobare lemn de foc primarie
83 Aprobarea documentatiei pentru modernizare strada Oltet
84 Aprobare deviz reabilitare Camin Cultural
85 Presedinte sedinta
86 Rectificare buget
87 Organigrama si statul de functii
88 Acreditarea compartimentului de Asistenta Sociala
89 Presedinte sedinta
90 Rectificare buget
91 Tarife pentru prestari servicii cu tractorul
92 Modificarea Hotararii privind infiintarea Societatii de Apa-Canal
93 PUD construire imobil
94 Presedinte sedinta
95 Deviz lucrari de captare si aductie apa
96 Deviz lucrari de reabilitare a Caminului Cultural
97 Plan de actiune impotriva poluarii apelor
98 Presedinte sedinta
99 Preturi de licitatie pentru partizi de lemn
100 Presedinte sedinta
101 Rectificare buget
102 Presedinte sedinta
103 Planul de ocupare a functiilor publice
104 Atribuire 10 mc lemn pentru construire saivan de animale
105 Atribuire 10 mc lemn pentru construire saivan de animale
106 ROF Camin Cultural club - preturi de inchiriere pentru evenimente
107 Completare ROF Apa Canal
108 Majorare capital social Apa Canal
109 Presedinte sedinta
110 Rectificare buget
110 Rectificare buget - investitii
111

Reactualizarea Comitetului pentru Situatii de Urgenta

112 Contract pentru prestari servicii topografice
113 Presedinte sedinta
114 Studiu de fezabilitate - bazin omogenizare
115 Studiu de fezabilitate - captare apa
116 Presedinte sedinta
117 Proiect incurajare turism
118 Proiect modernizare strazi
119 Asociere pentru proiect teren de sport
120 Asociere pentru construire centru medical
121 Pret licitatie masa lemnoasa
122 Schimbarea bransamentelor la reteaua de apa
123 Pret inchiriere aparat de sudura prin electrofuziune
124 Rectificare buget
125 Presedinte sedinta
126 Rectificare buget
127 Predare imobil
128 Documentatie topografica
129 Presedinte sedinta
130 Rectificare buget
131 Reorganizarea retelei scolare 2014 - 2015
132 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
133 Presedinte sedinta
134 Asociere in vederea reabilitarii Caminului Cultural Sebesu de Jos
135 Preturi licitatiemasa lemnoasa
136 Presedinte sedinta
137 Rectificare buget
138 Presedinte sedinta
139 Stabilirea impozitelor locale pe anul 2014
140 Inchirierea unui imobil prin licitatie
141 Concesionare prin licitatie -moara
142 Rectificarea bugetului si a listei de investitii
143 Plan de lucrari de interes local pe anul 2014
144 Taxa de salubrizare pe imobil nelocuit permanent

 

2012

NR
REFERIRE
2 Utilizarea excedentului bugetar
4 Infiintarea SC Apa-Canal SRL
5 Organigrama si statul de functii al Primariei
6 Taxe de pasunat
7 Tarife de inchiriere teren
8 Acordarea de burse scolare
9 Conventie de prestari servicii de arhitectura
11 Aprobarea bugetului
12 Investitii 2012
13 Metodologia de emitere a acordurilor de functionare
14 Lucrari de interes local
15 Atestare apartenenta teren pasune la domeniul public
16 Insusirea bunurilor din domeniul public
17 Aprobarea ROF al SC Apa-Canal SRL
18 Amenajarea unei parcari in zona garii Turnu Rosu
19 Repararea podului peste Cibin - Gavanie
20 Reorganizarea retelei scolare
22 Rectificare buget
23 Organigrama si statul de functii al Primariei
24 Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor
26 Rectificare buget
28 Avizarea documentatiei pentru construire gradinita
29 Comisia de validare a Consiliului Local
30 Validare Consiliu Local
31 Constituirea Consiliului Local
33 Alegere Viceprimar
34 Constituirea Comisiilor din Consiliul Local
36 Rectificare buget
37 Aprobarea documentatiei tehnice pentru construire gradinita
40 Aprobarea ROF al aparatului de specialitate al primarului
41 Tarife pentru circulatia vehiculelor pe reteaua stradala
42 Lemn de foc pentru membrii SVSU (pompieri)
43 Lemn de foc pentru statia de captare Sebes
44 Aprobare transformare post
45 Aprobarea organigramei si a statului de functii
46 Rectificare buget
48 Rectificare buget
50 Rectificare buget
51 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID)
52 Imputernicire de reprezentare pentru primar
53 Atestare apartenenta imobil la domeniul public
54 Taxe si impozite stabilite pentru anul 2013
55 Aprobare transformare post
56 Aprobarea organigramei si a statului de functii
58 Rectificare buget
59 Presedinte Sedinta
60 Aderare ECO Cartisoara
61 Ocuparea functiilor publice
62 Lemn de foc pentru Manastire
63 Actualizare Comitet Local pentru situatii de Urgenta
64 Modernizare cladire
65 Taxe prestari servicii cu trctorul
66 Taxe inchiriere buldoexcavator
67 Reprezentant CA Scoala
68 Reprezentant CA Scoala 2
69 Imputernicire paza,situatii de urgenta
70 Revocare Hotararea 41
71 Presedinte Sedinta
72 Rectificare buget
73 Presedinte Sedinta
74 Rectificare buget si lista investitii
75

Lemn de foc Biserica Sebesu de Jos

77 Aderare la Asociatia Comunelor din Romania
78 Concurs post administrator Apa Canal
79 Insusire bunuri - teren pasune
80 Regularizare parauri
81 Extindere retea apa Sebes
82 Presedinte Sedinta
83 Rectificare buget
84 Presedinte Sedinta
85 Rectificare buget
86 Presedinte Sedinta
87 Rectificarea bugetului si a listei de investitii
88 Presedinte Sedinta
89 Proiect punere in valoare a mostenirii rurale
90 Proiect Centru informare turistica

 


2011

NR
REFERIRE
2
Stabilire impozite
3
Montare apometre, consumuri apa curenta, regularizare
5
Buget de venituri si cheltuieli
6
Buget de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Valea Sadului
7
Plan de lucrari de interes local
8
Stabilire taxe locale
9
Taxe pentru terenurile din proprietatea primariei care se inchiriaza
11
Expertiza dezmembrare teren
13
Investitie reabilitare trama stradala
14
Rectificare buget
16
Inregistrare demisie consilier
17
Validare mandat consilier
18
Noua componenta a Consiliului Local
19
Organizarea Comisiilor de specialitate
20
Rectificare buget
21
Aprobare organigrama
22
Pret vanzare lemne de foc pentru populatie
23
Reabilitare strazi
24
Executarea Remizei PSI
25
Lucrari la terenul de oina al comunei
27
Numire responsabili SAPARD
28
Cotizatie pentru firma ADI ECO
30
Lucrari de reabilitare la acoperisul Caminului Cultural
31
Colectarea, transportul si prelucrarea deseurilor
32
Limite minime de venituri pentru acordarea ajutorului social
33
Conturi buget, fond rulment
34
Regulament de acordare a titlului de CETATEAN DE ONOARE
35
Acordare titlu pentru profesor Vasile Toader
37
Mandat pentru actionare in instanta a Consumcoop Talmaciu
39
Contract inchiriere spatiu pentru farmacie
40
Taxa speciala divorturi
41
Camere video pentru scoala - urmarire lucrari
42
Aprobare investitie- Gradinita cu program normal
43
Participare proiect european - invatamant
45
Aprobare lemn de foc pentru voluntarii SVSU
46
Actualizare Comitet local SU
48 Rectificare buget
49 Infiintarea Clubului Sportiv OLTUL TURNU ROSU
50 Aprobare intocmire PUD Gradinita
51 Schimbare denumire functie sef SVSU
53 Rectificare buget
55 Plan de ocupare a functiilor publice
56 Numire reprezentant in CA al Scolii Generale
57 Numire reprezentant in CA al Scolii Generale
58 Valoare taxe si impozite locale pe anul 2012
59 Rectificare buget
60 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
62 Rectificare buget
63
Spatiu pentru sediul Clubului Sportiv OLTUL TURNU ROSU
64 Regulamentul Clubului Sportiv OLTUL TURNU ROSU
66
Rectificare buget
68
Initierea infiintarii Societatii Apa Canal - SRL