CONTACT: str..Oltet nr. 54, Turnu Rosu jud. Sibiu cod 557285 , Telefon 0269.527888, fax. 0269.527601 e-mail primaria@turnurosu.ro

©REALIZARE, GRAFICA, DESIGN, DAN H. 2012

 

 

 

Link-uri utile:

Primaria Sibiu

Calendar Crestin Ortodox

GAL Tara Oltului

 

Album foto

Anunturi

Pagina Scolii
Neagoe Basarab

 

 

 


CONSILIUL LOCAL
UTILE

SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA

risc
EXTRA

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2016

 

NR
REFERIRE

1 Alegere presedinte sedinta
2 Acoperire deficit bugetar
3 Alegere presedinte sedinta
4 Actualizare deviz centru medical
5 Alegere presedinte sedinta
6 Aprobarea bugetului pe anul 2016
7 Planul de lucrari de interes local pe anul 2016
8 Atestare de noi mijloace fixe la domeniul privat al comunei
9 Taxa de pasunat
10 Alegere presedinte sedinta
11 Aprobarea situatiei financiare a Ocolului Silvic 2015
12 Aprobarea Bugetului Ocolului Silvic pe 2016
13 Redevente SC Apa canal
14 Alegere presedinte sedinta
15 Imprumut autobuz catre Centrul de Educatie Incluziva
16 Organigrama pe anul 2016
17 Identificarea beneficiarilor de tichete sociale
18 Cotizatie la ADI ECO Sibiu
19 Alegere presedinte sedinta
20 Rectificare de buget
21 Buget SC Apa Canal
22 Contract firma eliminare cadavre animale
23 Reoganizarea retelei scolare
24 Contract furnizor tichete sociale
25 Modificare HCL 69/2015
26 Alegere presedinte sedinta Descarca
27 Rectificare de buget Descarca
28 Implementare proiect After School Descarca
29 Implementare proiect dotare Camine Culturale Descarca
30 Implementare proiect de reabilitare strazi Descarca
31 Alegere presedinte sedinta Descarca
32 Aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2015 Descarca
33 Bilant SC Apa-Canal pe anul 2015 Descarca
34 Aderare la Fishing Local Action Group Descarca
35 Extinderea retelei de apa potabila Descarca
36 Extinderea retelei de apa menajera pentru racordarea statiei de pompare 2 Descarca
37 Inchiriere pasune Gavanie Descarca
38 Comisie de validare a mandatelor consilierilor locali alesi Descarca
39 Validarea consilierilor alesi Descarca
40 Constituirea Consiliului Local Descarca
41 Alegere presedinte sedinta Descarca
42 Alegerea viceprimarului Descarca
43 Constituirea comisiilor de specialitate
44 Alegere presedinte sedinta
45 Schimbare destinatie imobil Scoala Sebesu de Jos
46 Infiintare afterschool Sebesu de Jos
47 Proiect dotare Camine Culturale
48 Proiect reabilitare strazi
49 Alegere presedinte sedinta
50 Aprobarea organigramei
51 Alegere presedinte sedinta
52 Rectificare de buget
53 R.O.F. al Consiliului Local
54 Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2017
55 Licitatie masa lemnoasa
56 Inchiriere spatii cabinete medicale
57 Contract de comodat punct sanitar Sebesu de Jos
58 Alegere presedinte sedinta
59 Implementare proiect de modernizare retele hidroedilitare
60 Alegere presedinte sedinta
61 Inventariere domeniu public - drumuri
62 Implementare proiect de reabilitare strazi
63 Alegere presedinte sedinta
64 Rectificare de buget
65 Desemnare reprezentanti comisie concurs
66 Alegere presedinte sedinta
67 Implementarea proiectului de modernizare a retelei hidroedilitare
68 Alegere presedinte sedinta
69 Desemnare reprezentant CL in CA al Scolii Gimnaziale
70
Desemnare reprezentant in CA al Scolii Gimnaziale
71 Alegere presedinte sedinta
72 Rectificare de buget
73 Partizi masa lemnoasa - preturi


. Dispozitii ale Primarului - 2016

1 2 3 4 27 33 34 48 49 50 52 57 58
59 62 63 77  78  79  85  86  87  107  109  110  137
138 144 147 148 150 151 164 166 174 175 176 181 182
194 195 196 199 201 222 223 224 226 227 228 229
229 230 231 232 271 275              

 


HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
TURNU ROSU

2015

NR
REFERIRE

1 Alegerea presedintelui de sedinta
2 Repartizarea excedentului bugetar
3 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publce
4 Aprobarea organigramei si a statului de functii
5 Intocmirea Planului Urbanistic General
6 Aprobarea planului de lucrari de interes local
7 Alegerea presedintelui de sedinta
8 Actualizarea devizului pentru Centrul Medical
9 Alegerea presedintelui de sedinta
10 Aprobarea bugetului consolidat
11 Aprobarea BVC al Districtului Silvic
12 Organizarea retelei scolare pentru 2015
13 Stabilirea taxei pe pasunat
14 Contract prestari servicii eliminare
15 Contract de prestari servicii pentru actualizarea PUG si Regulamentului local de urbanism al comunei Turnu Rosu
16 Alegerea presedintelui de sedinta
17 Rectificare buget
18 Licitatie masa lemnoasa
19 Statul de functii
20 Buget SC Apa Canal SRL
21 Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Sibiu
22 Management deseuri
23 Fond accesibilitate paduri
24 Revocarea hotararii 104/2014
25 Alegerea presedintelui de sedinta
26 Rectificare buget
27 Participare PNDR axa 4 LEADER
28 Reesalonare linie de finantare BCR
29 Alegerea presedintelui de sedinta
30 Rectificare buget
31 Delegare gestiune statie sortare
32 Documentatie privind concesiunea statiei de sortare
33 Reziliere contracte pasunat
34 Inchiriere pasuni montane
35 Taxe racordare apa-canal
36 Alegerea presedintelui de sedinta
37 Reziliere contract pasunat
38 Inchiriere pasune montana
39 Insusire bunuri inventariate din domeniul privat al comunei
40 Alegerea presedintelui de sedinta
41 Contul de executie al bugetului comunei pe anul 2014
42 Bilant contabil SC Apa Canal pe anul 2015
43 Partizi lemn pentru licitatie
44 Lemn de foc pentru membrii SVSU
45 Lemn de foc pentru statia de captare apa Sebesu de Jos
46 Organigrama si statul de functii
47 Rectificare de buget pe trim 2, 3
48 Aprobare contract prestari servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare locala a comunei in perioada 2015-2020
49 Alegerea presedintelui de sedinta
50 Stabilirea taxelor pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare.
51 Modificare contract de salubrizare
52 Alegerea presedintelui de sedinta
53 Reabilitare pod Sebesu de Jos
54 Lucrari de intretinere a vailor
55 Achizitionare echipamente foto-video
56 Rectificare buget Ocol Silvic
57 Rectificate buget SC Apa-Canal
58 Alegerea presedintelui de sedinta
59 Rectificare de buget
60 Modificare contract delegare a gestiunii ECO SISTEM AVRIG
61 Indemnizatii pentru activitatea pompierilor voluntari
62 Alegerea presedintelui de sedinta
63 Modificare HCL 26/2001
64 Alegerea presedintelui de sedinta
65 Regulament taxa salubrizare
66 Plan de ocupare a functiilor publice
67 Licitatie partizi masa lemnoasa
68 Alegerea presedintelui de sedinta
69 Investitie in echipament de intretinere infrastructura
70 Scrisoare de garantare avans proiect
71 Aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Turnu Rosu 2015-2020
 • Strategia de dezvoltare a comunei Turnu Rosu 2015-2020 - document integral
 • Descarca

  Descarca

  72 Avizare PUD
 • Anunt
 • Descarca

  Descarca

  73 Alegerea presedintelui de sedinta
  74 Rectificare de buget
  75 Licitatie partizi masa lemnoasa
  76 Taxe si impozite pe anul 2016
  77 Clasificarea drumului spre Manastire ca drum comunal DC81
  78 Alegerea presedintelui de sedinta
  79 Trecerea DC 81 in administrarea CJ Sibiu
  80 Organigrama si statul de functii
  81 Alegerea presedintelui de sedinta
  82 Prelungire termen scrisoare de garantie
  83 Alegerea presedintelui de sedinta
  84 Stabilire pret masa lemnoasa
  85 Prelungire termen PUG
  86 Completare impozite locale - Supraimpozitarea cladirilor neingrijite
  87 Reabilitarea podului de la moara Sebes Olt
  88 Reabilitarea acoperisului gradinitei din Sebesu de Jos
   89  Rectificare de buget  Descarca
   90  Aprobare documentatie PUD pentru constructia unei locuinte  Descarca   

   

  . Dispozitii ale Primarului - 2015

  181 185
  186 187 200 201 202 203 204 205 208 209 215 216

   

   

  2014

  NR
  REFERIRE

  1
  Alegerea presedintelui de sedinta
  2
  Acoperire deficit
  3
  PNDR - Proiect muzeu arta populara
  4
  Alegerea presedintelui de sedinta
  5
  Aprobare buget
  6
  Organizarea retelei scolare2014
  7
  Alegerea presedintelui de sedinta
  8
  Organigrama si statul de functii al primariei
  9
  Taxe pentru pasunat
  10
  Bugetul Districtului Silvic
  11 Bugetul SC Apa Canal SRL
  12 Reprezentant CA
  13 Mandatare primar
  14 Mandatare consilier
  15 Modificare actconstitutiv
  16 Alegerea presedintelui de sedinta
  17 Predare retea alimentare electrica
  18 Servicii eliminare
  19 Lemn foc pentru Primarie
  20 Lemn de foc pentru Manastirea Turnu Rosu
  21 Lemn de foc pentru Biserica
  22 Lemn de foc pentru Biserica din Sebesu de Jos
  23 Lemn de foc pentru membri SVSU
  24 Inchiriere pajisti
  25 Inchiriere Lunca Taurilor
  26 Modificare act constitutiv
  27 Mandatare reprezentant
  28 Acordare titlu de Cetatean de Onoare IPS Laurentiu Streza
  29 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Stoica Dina
  30 Acordare titlu de Cetatean de Onoare cons. Cristea Ioan
  31 Alegerea presedintelui de sedinta
  32 Finantare pentru reabilitarea Caminului Cultural Sebesu de Jos
  33 Amenajare parc Sebesu de Jos
  34 Reabilitare strazi
  35 Dare in folosinta teren
  36 Alegerea presedintelui de sedinta
  37 Rectificare buget
  38 Contract servicii asistenta documentatie de urbanism
  39 Numire responsabil Camin Cultural
  40 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale
  41 Contract comodat cu Asociatia Crescatorilor de animale Sebesu de Jos
  42 Sarcini Apa Canal privind debransare-rebransare
  43 Plan de ocupare functii publice
  44 Alegerea presedintelui de sedinta
  45 Donatie privind cladirea scolii Sebesu de Jos
  46 Lemn pentru Arhiepiscopia Sibiu
  47 Alegerea presedintelui de sedinta
  48 Cotizatie ADI ECO
  49 Organigrama si stat de functii
  50 Licitatie masa lemnoasa
  51 Intocmire amenajament silvic
  52 Alegerea presedintelui de sedinta
  53 Cont executie buget
  54 Bilant SC Apa Canal
  55 Alegerea presedintelui de sedinta
  56 Participare la concurs buna gospodarire comune cu CJ Sibiu
  57 Infiintare Serviciu Evidenta persoane
  58 Lucrari refacere drum spre Manastirea Turnu Rosu si executare diguri de sprijin pe cursul Vaii Caselor
  59 Alegerea presedintelui de sedinta
  60 Rectificare buget
  61 Alegerea presedintelui de sedinta
  62 Atribuire lemn de foc
  63 Alimentare cu energie platou Rusca
  64 Alegerea presedintelui de sedinta
  65 Rectificare buget
  66 Alegerea presedintelui de sedinta
  67 Rectificare buget
  68 Prelungire valabilitate PUG
  69 Bunuri din domeniul public
  70 Bunuri din domeniul public
  71 Modificare statut ECO SIBIU
  72 Protocol pentru implementarea unui sistem integrat de colectare
  73 Contractare imprumut pentru modernizare strazi
  74 Alegerea presedintelui de sedinta
  75 Bunuri din domeniul public
  76 Alegerea presedintelui de sedinta
  77 Deschidere cont BCR
  78 Partizi de masa lemnoasa scoase la licitatie
  79 Alegerea presedintelui de sedinta
  80 Modificarea statutului asociatiei ECO SIBIU
  81 Inchiriere imobil prin licitatie
  82 Reprezentantul administratiei publice locale in CA al Scolii Gimnaziale
  83 Reprezentantul Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale
  84 Alegerea presedintelui de sedinta
  85 Rectificare buget
  86 Alegerea presedintelui de sedinta
  87 Rectificare buget
  88 Alegerea presedintelui de sedinta
  89 Devizul investitiei pentru centrul medical Turnu Rosu
  90 Contract comodat pentru spatiu cabinete medicale
  91 Modificare act constitutiv ECO SISTEM AVRIG
  92 Rectificare buget
  93 Alegerea presedintelui de sedinta
  94 Alegerea presedintelui de sedinta
  95 Proiect POSDRU Scoala Viitorului
  96 Stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015
  97 Trecera unui drum in administrarea Consiliului Judetean Sibiu
  98 Licitatie penttru masa lemnoasa
  99 Valoarea de inventar actualizata a strazilor modernizate
  100 Rectificare buget
  101 Aderarea la teritoriul GAL Tara Oltului
  102 Alegerea presedintelui de sedinta
  103 Rectificare buget
  104 Inchiriere teren Lunca Taurilor
  105 Organigrama si statul de functii
  106 Racordare la reteaua de gaze Club Sebesu de Jos

   

   

  . Dispozitii ale Primarului - 2014

  2 15 19 49 50 51 56 57 58 59 77 78
  79 83 84 85 86 87 88 94 105 106 107 108 109
  156 157 203 204 206 207 208 209
  232 234 235 236 237 238 239 252 253 254 255 269  

  Arhiva

   

  Hotararile Consiliului Local - an 2011 - arhiva 26 Mb

  Hotararile Consiliului Local - an 2012 - arhiva 99 Mb

  Hotararile Consiliului Local - an 2013 - arhiva 168 Mb
    Dispozitii ale Primarului - an 2012 - 65 Mb
    Dispozitii ale Primarului - an 2013 - 39 Mb